SPUTTERING - NOWE URZĄDZENIE COMBIMET MC 21

 • odparowanie termiczne ( THERMAL EVAPOTATION)
 • rozpylanie katodowe (SPUTTERING)
 • łuk elektryczny (ARC DEPOSITION)

INNOWACYJNA METODA MALOWANIA NATRYSKOWEGO NITROTHERMSPRAY

NITROTHERMSPRAY to innowacyjna metoda malowania natryskowego, polegająca na zamianie tradycyjnego nośnika lakieru, jakim jest powietrze, na azot, z równoczesną możliwością podwyższenia i stabilizacji jego temperatury. 
Zazwyczaj zastosowanie metody NITROTHERMSPRAY wiąże się ze zmniejszeniem ciśnienia azotu, co w konsekwencji prowadzi do poważnych oszczędności – zmniejszenie tzw. overspray.

Urządzenie stosowane w metodzie NITROTHERMSPRAY, pracujące w sposób ciągły, umieszcza się pomiędzy kompresorem a pistoletem natryskowym. W urządzeniu, dzięki zastosowaniu specjalnej membrany, następuje rozdzielenie wpływającego strumienia powietrza na dwa strumienie: podstawowy zawierający głównie azot, który jest dalej wykorzystywany do lakierowania oraz nieużyteczny, zawierający głównie tlen i parę wodną, uwalniany na zewnątrz. Strumień bogaty w azot jest pozbawiany zanieczyszczeń i odwodniony. W urządzeniu mamy możliwość podgrzania go do zakładanej temperatury przez system grzewczy znajdujący się wewnątrz rury NITROTHERM, stanowiącej integralną część urządzenia. 

Urządzenie można podłączyć do następujących typów pistoletów natryskowych:

 • niskociśnieniowy (high volume low pressure - HVLP)
 • air mix
 • elektrostatyczny


Azot może być wykorzystywany do lakierowania przy użyciu następujących lakierów: 

 • rozpuszczalnikowych 
 • wysokostężonych (HS)
 • wodnych 
 • jedno i dwu komponentowych


Korzyści wynikające ze stosowania metody NITROTHERMSPRAY:

FINANSOWE 

 • zmniejszenie overspray, oszczędność lakieru do 30 % lub więcej 
 • uproszczona konserwacja kabiny i filtrów


WYDAJNOŚĆ 

 • eliminacja czasu oczekiwania w procesie powlekania (mokre na mokre ) 
 • skrócenie czasu aplikacji do 25-50 % 
 • mniejsza ilość warstw lakieru


JAKOŚĆ 

 • eliminacja efektu skórki pomarańczowej 
 • eliminacja efektu cętkowania (nakrapiania) 
 • poprawa doboru koloru 
 • usunięcie wilgotności powierzchniowej 
 • 100% kontrola zasilania 


ŚRODOWISKO 

 • 50% lub większe zmniejszenie zużycia rozpuszczalników 
 • zmniejszenie emisji VOC 


Prezentacja metody malowania natryskowego NITROTHERMSPRAY
http://www.youtube.com/watch?v=o-eN8_kUZIc&feature=youtu.be